چقدر به مسائل آخرالزمان و مهدویت اهمیت میدهید و چقدر اطلاعات دارید؟
(0%) 0
اصلا
(0%) 0
کمی
(23.52%) 4
تا حدودی
(58.82%) 10
نسبتا خوب
(11.76%) 2
زیاد
(5.882%) 1
خیلی زیاد

تعداد شرکت کنندگان : 17